Вторият победител спечелил обеци с диаманти Алтънбаш!