Клиентката, спечелила наградата от бутика ни на бул. Витоша 68