Награди от Конкурса за най-красива скъпоценност

Награди от Конкурса за най-красива скъпоценност

Уважаеми клиенти на Диаманти Алтънбаш,
това са трите награди от Конкурса за най-красива скъпоценност!
Тегленето е на 02.09.2021 г. в бутиците на марката! Спечелилите ще качим на страницата на сайта ни.