Подарък - награда за успешно дипломиране

Подарък - награда за успешно дипломиране

12 химикали с ...

12 диаманта за ...

12 години успехи!!!

Тегленето на наградите ще се проведе на 24 май 2018 година.

Спечелилите ценители на Алтънбаш ще бъдат обявени в нашия сайт, за да получат 12 награди за успехи!