Поредния спечелил в играта на Алтънбаш получи своята награда