Спечелилият подарък с диаманти от Алтънбаш Paradise Center

Уважаеми ценители , 

днес изтеглихме спечелилият подарък с диаманти от Алтънбаш Paradise Center