...и Черният Петък продължава!

...и Черният Петък продължава!

Капарирайте диамант
с Чек за отложено плащане!
С 30% дискаунт!
С 30% от стойността депозит!
До 30 Ноември!

 

Все още планирате Вашият избор, а искате да запазите своя дискаунт!
Чек за отложено плащане или Чек с корпоративна цена?!
Депозирате сега- доплащате за Вашият празник!