-30% десет дни от днес за Фестивала на Диаманта от Алтънбаш България !