30 Инвестиционни скъпоценни пръстена за Фестивала на Диаманта !

30 Инвестиционни скъпоценни пръстена за Фестивала на Диаманта !

30 Инвестиционни скъпоценни пръстена за Фестивала на Диаманта ! 

В различни шлифовки , форми и карати за Фестивала на Диаманта от Алтънбаш!

Колекция Invest