Eкип Витоша

Eкип Витоша

Експерти

Ина Луканова
сл.тел: +359 889 144 940
моб.тел: +359 882 593 383

 

Десислава Стоянова
сл.тел: +359 889 144 940
моб.тел: +359 877 070 423

 

Визионери иновации

Назарет Бозов
моб.тел: +359 876 005 574

 

Магдалена Димова
моб. тел: +359 876 121 201