Сертификат диаманти

Стойността на Вашите скъпоценности... 1. 1.ПЕТ ФАКТОРА ЗА СТОЙНОСТТА НА ДИАМАНТА  - Колкото по-голям е диамантът, толкова е по-рядко срещан;
  - Колкото по-бял е цветът на диаманта, толкова е по-ценен;
  - Колкото по-прозрачен е диамантът, толкова е по-красив;
  - Блясъкът на диаманта се дължи на шлифовката;
  - Сертификатът от Алтънбаш е гаранцията на Вашия диамант.  2. КАРАТ

  Теглото на диаманта винаги се посочва в карати. Един карат се разделя на 100 равни пункта. Например, половин карат е равен на 50 пункта и се пише 0,50 ct.  3. ЦВЯТ
  Диамантите се класифицират според близостта им до безветното. Цветовете се състоят от различни нюанси на белия цвят - обозначават се с латинските букви от D до Z. Цветът се определя от диамантен експерт в лаборатория при специални условия.  4. ЧИСТОТА

  Всеки диамант е уникален и неповторим. Още от създаването на света, природата е оставила следи и в диамантите. Това са природни включения с различна големина, състав, бройка и разположение, които определят чистотата и блясъка на диаманта.
  Колкото по-малко са те, толкова по-ценен е диамантът.
  5. РАЗРЕЗ
  Разрезът е най-важният фактор за блясъка на диаманта. Това е единствената характеристика, която се създава и зависи от човешката ръка. Един перфектен разрез, с правилни коефициенти, е блясъкът на диаманта.

  ФОРМИ