Сертификат диаманти

Стойността на Вашите скъпоценности...1.ПЕТ ФАКТОРА ЗА СТОЙНОСТТА НА ДИАМАНТА- Колкото по-голям е диамантът, толкова е по-рядко срещан;
- Колкото по-бял е цветът на диаманта, толкова е по-ценен;
- Колкото по-прозрачен е диамантът, толкова е по-красив;
- Блясъкът на диаманта се дължи на шлифовката;
- Сертификатът от Алтънбаш е гаранцията на Вашия диамант.2. КАРАТ

Теглото на диаманта винаги се посочва в карати. Формулата за теглото е 1 ct. = 200 мг. = 0,2 гр. Един карат се разделяна 100 равни пункта. Например, половин карат е равен на 50 пункта и се пише 0,50 ct.3. ЦВЯТ
Диамантите се разделят на 20 различни цветови гами. Диамантите най-често имат от бял до жълт цвят. На тези основни цветове се базира скалата, в която те се обозначават слатински букви от D до Z.
Цветът се определя от опитен специалист в лаборатория при специални условия.4. ЧИСТОТА

Всеки диамант е уникален и неповторим. Още от създаването на света, природата е оставила следи и в диамантите. Това са природни включения с различна големина, състав, бройка и разположение, които определят чистотата и блясъка на диаманта.
Колкото по-малко са те, толкова по-ценен е диамантът.
5. РАЗРЕЗ
Разрезът е най-важният фактор за блясъка на диаманта. Това е единствената характеристика, която се създава и зависи от човешката ръка. Един перфектен разрез, с правилни коефициенти, е блясъкът на диаманта.

ФОРМИ